• درهاي رحمت الهي جول اوستین

  • مدت نمایش : 00:28:15 دقیقه
  • محصول : امریکا - کیفیت HD

Windows Of Grace | Joel Osteen

HD
زبان :
انگلیسی
زیرنویس :
فارسی
بازیگران :

در دوره اي از زندگي، خداوند ما را مورد لطف و رحمت خود قرار ميدهد و فرصتي در اختيار ما قرارميدهد. اگر پيشنهاد خدا را قبول کرديم، درهايي به رويمان گشوده خواهند شد که از توان ما خارج بودند. خدا به تو فرصت ميدهد تا تجلي کني

دیدگاه های درهاي رحمت الهي جول اوستین
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
HD
شاهکار در حال ساخت
درحال پخش
HD
پیشرفت سریع جول اوستین
درحال پخش
HD
فعال کردن جریان جول اوستین
درحال پخش
HD
شما چه کسي هستيد؟ جول اوستین
درحال پخش
HD
زمان سلطنت شما رسيده است جول اوستین
درحال پخش
HD
مطمئن باش موفق خواهي شد جول اوستین
درحال پخش
HD
بادهاي داغ امتحان جول اوستین
درحال پخش
Hd
کنترل را رها کنيد
درحال پخش
HD
ارزش صبر کردن رو داره
درحال پخش
HD
چمن در بيابان جول اوستین
درحال پخش
HD
ذات شما خوب است جول اوستین
درحال پخش
HD
اعتماد کردن وقتي درک نميکنيد جول اوستین
درحال پخش