جدیدترین ویدئوهای سایت فارسی ویدئو
Keep Digging Joel Osteen 420618
HD

دنبالش را بگير جول اوستين

بزودی
Turn Off the Flow Joel Osteen 420618
HD

جلوی حرف‌های منفی را بگيريد جول اوستین

درحال پخش
You Are Worthy Joel Osteen 420618
HD

شما ارزشمند هستید جول اوستین

درحال پخش
HD

مراقب خودت باش جول اوستین

درحال پخش
HD

اعتماد به راههای خدا جول اوستین

درحال پخش
HD

تو برکت یافته‌ای

درحال پخش
HD

رحمت در شرایط سخت

درحال پخش
HD

چیزی در حال پخته شدن

درحال پخش
HD

توسط اشتباهات خود تعریف نشوید

درحال پخش
HD

شاهکار در حال ساخت

درحال پخش