ویکتوریا اوستین - دوره های آموزشی | فارسی ویدئو
Let the SON Shine On You victoria osteen
HD

اجازه بديد نور به زندگيتون بتابه ویکتوریا اوستین

درحال پخش
Know Who You Are In Christ Victoria Osteen
HD

آیا واقعا میدونید کی هستید – ویکتوریا اوستین

درحال پخش
How Are You Handling Worry Victoria Osteen
HD

چطور از پس نگراني بر مياييد ویکتوریا اوستین

درحال پخش
Hope Fuels Our Faith Victoria Osteen
HD

اميد ايمانمون رو تقويت ميکنه ویکتوریا اوستین

درحال پخش
God Has Great Purpose For Your Life Victoria Osteen
HD

خدا هدف بزرگی در زندگی شما دارد ویکتوریا اوستین

درحال پخش
Build People Up With Your Words Victoria Osteen
HD

مردم رو با کلماتتون تشويق کنید

درحال پخش
Break Through the Barriers of the Past Victoria Osteen
HD

از سد گذشته عبور کنيد – ويکتوريا اوستين

درحال پخش