• فعال کردن جریان جول اوستین

  • مدت نمایش : 00:30:00 دقیقه

Activate The Flow Joel Osteen

HD
زیرنویس :
فارسی
بازیگران :

این ویدئوی انگیزه‌بخش می‌باشد که در آن در مورد فعال‌سازی جریان اعتماد به خداوند و انتظار برای به وقوع پیوستن معجزات و رحمت او صحبت شده است. در این ویدئو ، مورد تأکید قرار داده شده که باید اعتقاد داشته باشیم و وعده‌های خداوند را اعلام کنیم حتی زمانی که نشانه‌ای از آن نداریم. همچنین، تشویق به عبور از شک و افکار منفی و انتظار نتایج معجزه‌آسا داده شده است.

تمام موفقیت‌های شما در آینده و فعال‌سازی جریان‌های مختلف ممکن است که به اعتقاد، انتظار و اعلام ایمان شما بستگی دارد. این ویدئو تشویق می‌کند که از چالش‌ها عبور کنید، ایمان خود را تقویت کنید و به وعده‌های الهی اعتماد داشته باشید تا بتوانید جریان‌های معجزه‌آسا را فعال کنید.

دیدگاه های فعال کردن جریان جول اوستین
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
HD
شاهکار در حال ساخت
درحال پخش
HD
پیشرفت سریع جول اوستین
درحال پخش
HD
شما چه کسي هستيد؟ جول اوستین
درحال پخش
HD
زمان سلطنت شما رسيده است جول اوستین
درحال پخش
HD
مطمئن باش موفق خواهي شد جول اوستین
درحال پخش
HD
بادهاي داغ امتحان جول اوستین
درحال پخش
Hd
کنترل را رها کنيد
درحال پخش
HD
ارزش صبر کردن رو داره
درحال پخش
HD
چمن در بيابان جول اوستین
درحال پخش
HD
ذات شما خوب است جول اوستین
درحال پخش
HD
درهاي رحمت الهي جول اوستین
درحال پخش
HD
اعتماد کردن وقتي درک نميکنيد جول اوستین
درحال پخش