• مطمئن باش موفق خواهي شد جول اوستین

  • مدت نمایش : 00:28:24 دقیقه

You're Still Going to Get There | Joel Osteen

HD
زبان :
انگلیسی
زیرنویس :
فارسی
بازیگران :

همه ما در زندگي با شرايطي روبرو ميشويم که احساس ميکنيم ما رو از هدفمون دور ميکنن

اما اگر طوفان تو را از رسيدن به سرنوشتت باز ميداشت خدا آن را بر تو نازل نميکرد

طوفان ها (مشکلات) هميشه هستند اما آسوده خاطر باش چرا که همه چيز تحت کنترل خداست.

دیدگاه های مطمئن باش موفق خواهي شد جول اوستین
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.
همچنین مشاهده کنید
HD
شاهکار در حال ساخت
درحال پخش
HD
پیشرفت سریع جول اوستین
درحال پخش
HD
فعال کردن جریان جول اوستین
درحال پخش
HD
شما چه کسي هستيد؟ جول اوستین
درحال پخش
HD
زمان سلطنت شما رسيده است جول اوستین
درحال پخش
HD
بادهاي داغ امتحان جول اوستین
درحال پخش
Hd
کنترل را رها کنيد
درحال پخش
HD
ارزش صبر کردن رو داره
درحال پخش
HD
چمن در بيابان جول اوستین
درحال پخش
HD
ذات شما خوب است جول اوستین
درحال پخش
HD
درهاي رحمت الهي جول اوستین
درحال پخش
HD
اعتماد کردن وقتي درک نميکنيد جول اوستین
درحال پخش