ویکتوریا اوستین
HD

اجازه بديد نور به زندگيتون بتابه

درحال پخش
HD

خودتان را بشناسيد – ویکتوریا اوستین

درحال پخش
HD

چطور از پس نگراني بر مياييد؟

درحال پخش
HD

اميد ايمانمون رو تقويت ميکنه

درحال پخش
HD

خدا هدف بزرگي در زندگي شما دارد

درحال پخش
HD

مردم رو با کلماتتون تشويق کنيد

درحال پخش
HD

از سد گذشته عبور کنيد – ويکتوريا اوستين

درحال پخش