باب پراکتور
HD

مصاحبه باب پراکتور و هینا خان

درحال پخش
HD

هر چه ميخواهيد در زندگي بدست بياوريد

درحال پخش

بزرگترين کارآفرينان جهان، باب پراکتور

درحال پخش
HD

رئيس زندگي خود شويد

درحال پخش
HD

گفتگوي مايکي استيلر و تامي کولي و باب پراکتور

درحال پخش
HD

چرا اکثر آدم‌ها در جا مي زنند؟

درحال پخش
HD

چطور پارادايم خودتون رو تغيير بديد

درحال پخش
HD

خبر خوب – چه دنیای شگفت انگیزی

درحال پخش
HD

خبر خوب با باب پراکتور- تصویر شخصی

درحال پخش
HD

خبر خوب با باب پراکتور – رفتار

درحال پخش